top of page

Klemmings ostron arbetar med två sorters ostron. De ostronen vi plockar är "Ostrea Edulis" också kallade Europeiska flat ostron och "Crassostrea Gigas" eller så kallade Stillahavsostron. Ostronen är vilda och dykplockas av yrkesfiskare. 

För att kunna plocka ostron måste man ha markrättsinnehavarnens 

tillstånd. Ostronen hittas från strandkant ner till femton meters djup. 

Vi hanterar markerna med varsamhet och ser efter markerna genom att gallra och ta upp de stora ostronen och göra plats åt de mindre ostronen. Ostronen plockas från första veckan i September t.o.m midsommar, då ostronen har sin fortplantningsperiod under Juli-Augusti. 

Ostrea Edulis plockas när de är som minst 

3-4 år gamla medan Crassostrea Gigas har en betydligt snabbare tillväxtfas och plockas när de är omkring 1 år. 

Ostron är, precis som alla andra skaldjur, en färskvar vi arbetar med hanteringen veckovis och levererar ostron till våra restauranger samma dag som dom tagits 

upp ur havet. 

bottom of page